Inteligentne algorytmy i interoperacyjne aplikacje ADSR (ADSR)

Tytuł projektu: Inteligentne algorytmy i interoperacyjne aplikacje do integracji systemów zarządzania energią BEMS/EnMS z systemami BACS/BMS/HMS, ESS i AKPiA, w celu optymalizacji wykorzystania energii w ramach programów elastyczności energetycznej DSR (Demand Side Response)

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie zaplanowanych prac rozwojowych oraz testów w warunkach rzeczywistych, których wynikiem będą interoperacyjne i inteligentne aplikacje ADSR do opcjonalnej integracji systemów: zarządzania energią BEMS/EnMS, zarządzania budynkami i mediami BACS/BMS/HMS, magazynów energii (ESS), aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki AKPiA.

Zadania projektu:

 1. Opracowanie Modelu procesu ciągłej poprawy wyniku energetycznego (MP) dotyczącego inteligentnej wielonośnikowej mikrosieci energetycznej (SMEG).
 2. Opracowanie architektury hierarchiczno-rozproszonego systemu integrowanego opcjonalnie z BACS/BMS/HMS, BEMS/EnMS, ESS, AKPiA przez Aplikacje do zarządzania wielonośnikową mikrosiecią energetyczną i współpracą z programami DSR (ADSR) oraz adaptacyjnych interfejsów ADSR oraz uzyskanie przez technologię TRL7.
 3. Optymalizacja procedur modelu procesu MP dotyczących projektowania, wdrażania, eksploatacji i rozwoju algorytmów AI i implementujących je aplikacji ADSR oraz opracowanie Algorytmów w zastosowaniach do Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki (AI.AKPiA) i ich implementacja w aplikacjach ADSR.
 4. Opracowanie Algorytmów w zastosowaniach do BACS/BMS/HMS, BEMS/EnMS, ESS (AI.SMEG), ich implementacja w aplikacjach ADSR oraz uzyskanie przez technologię TRL8.
 5. Opracowanie Algorytmów do współpracy z programami DSR (AI.DSR) i ich implementacja w aplikacjach ADSR do zastosowań w wielonośnikowych mikrosieciach energetycznych oraz uzyskanie przez technologię TRL8.
 6. Optymalizacja Modelu procesu ciągłej poprawy wyniku energetycznego (MP) oraz wynikowej inteligencji i zdolności uczenia się Aplikacji do zarządzania wielonośnikową mikrosiecią energetyczną i współpracą z programami DSR (ADSR), podsumowana uzyskaniem przez technologię TRL9.
 7. Opracowanie dokumentacji wdrożenia oraz komercjalizacji modelu procesu MP i aplikacji ADSR oraz zaprojektowanie i opracowanie narzędzi aplikacyjnych usprawniających / automatyzujących wymianę danych pomiędzy aplikacjami ADSR, a oprogramowaniem Wnioskodawcy o funkcjonalności CRM/PRM.
 8. Aktualizacja środowiska budowy, wdrażania, eksploatacji i rozwoju rozproszonych systemów sterowania przemysłowego i biznesowego, z obsługą niezawodnych protokołów komunikacyjnych IoT oraz narzędzi modelowania i migracji modelu wdrożeniowego infrastruktury na potrzeby wielonośnikowych sieci energetycznych.
 9. Aktualizacja oprogramowania bezpiecznego, rozproszonego systemu przechowywania danych na potrzeby wielonośnikowych sieci energetycznych.

Cel projektu zostanie osiągnięty, kiedy rezultaty zadań zapewnią efekty innowacji produktowej, cyfrowej i ekoinnowacji na poziomie krajowym oraz staną się kluczowymi elementami komercyjnej oferty produktowo-usługowe.

Grupy docelowe - odbiorcy energii mający na celu:

 • optymalizację wykorzystania własnych mikrosieci energetycznych, w tym opartych na OZE i DER,
 • osiągnięcie wysokiej zyskowności uczestnictwa w DSR lub uzyskanie ulgi w opłacie mocowej.

Wartość projektu:

Całkowity koszt projektu: 3 692 216,30 PLN

Wydatki kwalifikowane: 3 550 867,50 PLN

Dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027 Priorytet 1. Wsparcie dla przedsiębiorców, 1.1. Ścieżka SMART: 2 119 127,50 PLN

Tagi: #FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Projekt współfinansowany ze środków Programu Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027
Priorytet 1. Wsparcie dla przedsiębiorców, 1.1. Ścieżka SMART.