ICT

FINN Sp. z o.o. działa na rynku programów i usług komputerowych od 2002 roku.

Kierujemy swoje usługi do klientów biznesowych poszukujących kompleksowych rozwiązań IT. Świadczymy usługi doradcze oraz integratorskie. Dostarczamy narzędzia i rozwiązania IT usprawniające procesy biznesowe, dopasowane do wielkości i charakteru danego klienta, w oparciu o zaawansowane rozwiązania najlepszych producentów. Dopasowujemy swoje usługi doradcze i inżynierskie do rzeczywistych potrzeb biznesowych. Jesteśmy w stanie przygotować firmę do prawidłowego wyboru i wdrożenia rozwiązań ICT oraz pełnić rolę niezależnego doradcy.

Oferujemy:

 • systemy elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD),
 • systemy długoterminowej i bezpiecznej archiwizacji danych (BDAID),
 • systemy zarządzania energią (EnMS/BEMS),
 • systemy kontroli komofortu środowiskowego współpracujące z BACS/BMS/HMS.

Głównym dystrybutorem naszego oprogramowania jest LTC Sp. z o.o.

Współtworzymy oprogramowanie dla produktów CinemaVision.

Inżynieria oprogramowania

W zakresie zarządzanie wymaganiami:

 • oferujemy definiowanie wymagań i zarządzanie nimi, zapewnimy rozliczalność zmian oraz korelację;
 • wdrażamy techniki zarządzania wymaganiami, definiowania wymagań i inżynierii wymagań, stanowiące fundament powodzenia każdego projektu informatycznego;
 • eliminujemy nieoptymalne definiowanie wymagań i zarządzanie nimi, obniżamy koszty i czasochłonność projektów;
 • zapewniamy efektywną analizę aspektów biznesowych i zmniejszamy ryzyko niepowodzenia projektu;
 • pomagamy w korzystaniu ze sprawdzonych procedur i z oprogramowania w dziedzinie definiowania wymagań i zarządzania wymaganiami.

Oferujemy rozwiązania przynoszące wymierne oszczędności poprzez:

 • ograniczenie liczby błędów i poprawek oraz przyspieszenie wprowadzenia produktu do użytku;
 • zwiększenie produktywności pracy poprzez ułatwioną i lepiej kontrolowaną wymianę informacji pomiędzy wszystkimi interesariuszami;
 • wykazanie zgodności z przepisami i normami dzięki pełnej przejrzystości samych wymagań i ich pochodzenia.

W zakresie zarządzania zmianą, konfiguracją i wydaniami oprogramowania:

 • usprawniamy realizację projektów programistycznych;
 • zapewniamy nadzór nad projektami we wszystkich fazach pracy.

Polecane przez nas rozwiązania do zarządzania zmianą, konfiguracją i wydaniami oprogramowania wspomagają:

 • zapewnienie jakości i wysokiej produktywności pracy;
 • skuteczne współdziałanie w ramach rozproszonych zespołów;
 • automatyzację procesów budowania oprogramowania;
 • przejrzyste organizowanie projektów, w sposób zapewniający szybkie dostarczanie oprogramowania wysokiej jakości;
 • możliwość śledzenia różnych aspektów projektu programistycznego na wszystkich jego etapach.

Wdrożymy zaawansowane mechanizmy kontroli wersji, zarządzania środowiskiem roboczym i wsparcie dla równoległego prowadzenia prac programistycznych.

Zapewniamy elastyczne śledzenie defektów i zmian, automatyzację procesów, raportowanie i śledzenie wszystkich etapów projektu programistycznego.

Infrastruktura sieciowa

Instalujemy i konfigurujemy urządzenia sieciowe.

Opracowujemy rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo dla sieci zewnętrznej oraz wewnętrznej.

Projektujemy i tworzymy rozwiązania sieciowe LAN / WAN / VPN / WLAN. Wdrażamy systemy do monitorowania serwerów i usług.

Centra przetwarzania danych

Projektujemy od podstaw nowoczesne i skalowalne centra danych oraz efektywnie modernizujemy istniejące (oczywiście bez konieczności przerywania pracy krytycznych usług).

Pomagamy optymalizować inwestycje i obniżać koszty eksploatacji centrów danych.

Zapewniamy także szereg usług dodatkowych, m.in. związanych z bieżącą administracją i modyfikacją zaawansowanych konfiguracji.

Bezpieczeństwo i ochrona danych

Definiujemy i implementujemy polityki bezpieczeństwa oraz przeprowadzamy kompletne audyty bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i utrzymaniu bezpieczeństwa systemów informatycznych. Nasza wiedza została sprawdzone w wielu realizacjach. Korzystaliśmy z różnych dostawców rozwiązań dla obszaru bezpieczeństwa i ochrony danych, m.in.: Juniper, Cisco, SafeNet, RSA.

EtherMatic EnMS

Oferujemy wdrożenie platformy EtherMatic EnMS — niezależnego i samowystarczalnego systemu zarządzania energią i komfortem środowiskowym w obiektach. System obejmuje oprogramowanie i moduły współpracujące z inteligentnymi sterownikami do kontroli parametrów i wskaźników środowiskowych. Istotą innowacyjności platformy są zaimplementowane predykcyjne i adaptacyjne algorytmy umożliwiające analizę i kontrolę wskaźników wyniku energetycznego w oparciu o modele z zestawami wzorcowych wskaźników dla popularnych i biznesowo uzasadnionych zastosowań zgodnie z obowiązującymi normami. System automatyzuje kontrolę parametrów środowiskowych w budynkach, automatyzuje audyty i przeglądy energetyczne i wspierające systemy budynkowe BACS.

Inteligentna efektywność pobierz

Oferta EtherMatic-EnMS pobierz