Zapytanie ofertowe nr ISB UZEOP 3/2016

Ogłoszenie o zamówieniu nr ISB UZEOP 3/2016 z dnia 22.11.2016r.

Data publikacji: 22.11.2016 r.

LTC Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe na realizację zamówienia pn. "Usługi i materiały dotyczące promocji projektu".

Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu pt. „Inteligentny system bezpieczeństwa oparty na nowatorskim systemie znakowania dokumentów (ISB)” realizowanego w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Nr Umowy z NCBR: POIR.01.01.02-00-0003/16-00.

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem i do składania ofert.

Termin składania ofert: 29.11.2016 r. do godz. 16:00.

Dokumenty do pobrania:
2016.11.22 ISB UZEOP 3_2016 0 Zapytanie ofertowe
2016.11.22 ISB UZEOP 3_2016 Zał.1 OPZ
2016.11.22 ISB UZEOP 3_2016 Zał.2-3 do Zapytania
2016.11.22 ISB UZEOP 3_2016 Zał.2-3 do Zapytania wersja edycyjna
2016.11.22 ISB UZEOP 3_2016 Zał.4 Istotne postanowienia umowy

Zamawiający w dniu 30.11.2016 r. dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez EUROTEK Sp. z o.o., ul Romanowska 55H lokal 58, 91-174 Łódź.