Zapytanie ofertowe ISB UZ.3/2018

Baner na dokumenty color

Projekt pt. „Inteligentny system bezpieczeństwa oparty na nowatorskim systemie znakowania dokumentów (ISB)” Umowa z NCBR POIR.01.01.02-00-0003/16-00 z dnia 3.07.2016r. realizowany w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Ogłoszenie o zamówieniu nr ISB UZ.3/2018 z dnia 15.01.2018r. wraz treścią Zapytania i załącznikami znajduje się w Bazie Konkurencyjności.