Zamówienia

Baner na dokumenty color

Projekt pt. „Inteligentny system bezpieczeństwa oparty na nowatorskim systemie znakowania dokumentów (ISB)” Umowa z NCBR POIR.01.01.02-00-0003/16-00 z dnia 3.07.2016r. realizowany w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Zamówienia w ramach Projektu „Inteligentny system bezpieczeństwa oparty na nowatorskim systemie znakowania dokumentów (ISB)” realizowanego w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Nr Umowy z NCBR: POIR.01.01.02-00-0003/16-00.

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniami.

Zapytanie ofertowe nr ISB UZ.3/2018 - ZAKOŃCZONE
Zapytanie ofertowe nr ISB UZ.2/2017 - ZAKOŃCZONE
Zapytanie ofertowe nr ISB UZEOP 3/2016 - ZAKOŃCZONE
Przetarg ograniczony nr ISB UZEOP 2/2016 - ZAKOŃCZONY