Inteligentny system bezpieczeństwa


Model Procesu Udostępniania, Zarządzania i Archiwizacji Treści Cyfrowych

  • Procedury znakowania dokumentów

  • Procedury monitorowania poufności